parcuri eoliene

Folosim softuri specializate pentru a simula conditii meteo dintr-o anumita regiune si a determina productia neta anuala de energie electrica
mai mult

aeroporturi & heliporturi

MASTER PLAN pentru aeroporturi, proiecte tehnice si servicii de consulatanta tehnica
mai mult

geodezie, topografie & cadastru

Ridicări topgrafice, documentaţii de cadastru şi intabulare, trasări
mai mult

cercetare

cercetare fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare.

mai mult

Geodezie, Topografie & Cadastru

GEODEZIE

SC GEO ARC SRL realizează reţele de sprijin planimetrice şi altimetrice necesare pentru diverse lucrări, cum ar fi:

  • localizarea cu precizie a unor detalii din teren;
  • realizarea unor studii de fezabilitate;
  • reperaj fotogrammetric;
  • realizarea de hărţi şi planuri;
  • realizarea de profile longitudinale şi transversale;
  • realizarea sau localizarea reţelelor de utilităţi;
  • producerea modelului numeric al terenului sau al suprafeţei;
  • calcul de volume.

În funcţie de precizia cerută pentru fiecare tip de lucrare în parte, se folosesc următoarele instrumente de măsurare:

  • receptoare GPS (Trimble 5700, Trimble R6);
  • sisteme RTK (Trimble);
  • staţii totale (Leica TCR 407 Power, Trimble 3305);
  • nivele (Leica Sprinter).

 

MAGNETISM

SC GEO ARC SRL realizează determinări de declinaţie magnetică folosind magnetometrul Bartinghton.

 

TOPOGRAFIE & CADASTRU

SC GEO ARC SRL realizează următoarele tipuri de lucrări:

Ridicări topografice

  • Planurile topografice necesare pentru proiectarea unor diguri, baraje, simulării inundării unor zone adiacente;
  • Documentaţii tehnice exprimate în sistem WGS-84 necesare obţinerii avizului de la A.A.C.R. pentru obiectivele (construcţie, amenajare, activitate, etc.) care urmează a fi realizate în zonele cu servituţi aeronautice;
  • Lucrări topografice specifice activităţii aeroportuare necesare pentru realizarea şi/sau actualizarea hărţilor aeronautice;
  • Planurile topografice, suport al documentaţiilor planurilor urbanistice generale, al planurilor urbanistice zonale, al planurilor urbanistice de detaliu;
  • Planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare;
  • Documentaţii topografice, conform HG nr.834/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Întocmirea de profile longitudinale şi transversale ale terenurilor, tramelor stradale etc.;
  • Calcule volume de săpatură/umplutură;
  • Planuri de situaţie necesare obţinerii diferitelor avize;
  • Planuri parcelare.

Documentaţii de cadastru şi intabulare

  • Documentaţii tehnice prima înregistrare imobile neînscrise în cartea funciară,
  • Documentaţii tehnice pentru dezlipire/alipire,
  • Documentaţii tehnice pentru înscrierea unei construcţii noi in Cartea Funciară;
  • Documentaţii tehnice privind Actualizări / Rectificări de cadastru, modificarea limitei de proprietate şi / sau modificarea suprafeţei imobilului;
  • Dezmembrări de blocuri pe apartamente, boxe, garaje şi părti comune indivize;
  • Documentaţii pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan şi extravilan;
  • Documentaţii tehnice privind Aviz tehnic OCPI necesar obţinerii Certificatului de Urbanism / Proiectului pentru Autorizatia de Construire (PAC), sau obţinerii numărului poştal;

Trasări

  • Trasarea şi materializarea la teren a axelor din proiectul de execuţie;
  • Înţăruşarea limitelor de proprietate;
  • Trasarea liniilor de pantă şi a cotelor;
  • Verificarea verticalităţii , deplasărilor şi deformărilor construcţiilor;

 

LUCRĂRI EXECUTATE:

Ridicări topografice pentru locuinţe izolate, canale desecare; delimitare cvartale prin vectorizare după ortofotoplanuri şi redactarea planului general folosind aceste informaţii împreună cu planurile parcelare ale orasului Otopeni;

află mai mult